Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Steve Jobs "Upstairs"

Ten years ago the USA had Steve Jobs, Bob Hope and Johnny Cash ....
Now they have no Jobs,  no Hope and no Cash.

Δεν υπάρχουν σχόλια: