Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007

Πως ο Θεός έδωσε τις Εντολές

Ο Θεός πήγε στους γερμανούς και είπε "έχω Εντολές για σας που θα
κάνουν τις ζωές σας καλύτερες"
Και οι γερμανοί ρώτησαν: "τι είναι εντολές;"
Και ο Θεός εξήγησε: "κανόνες ζωής"
"Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα;"
"Να μη σκοτώνετε"
"Να μη σκοτώνουμε; Δεν ενδιαφερόμαστε"
Έτσι Εκείνος πήγε στους ιταλούς και είπε "έχω Εντολές"
Και οι ιταλοί ζήτησαν ένα παράδειγμα, και ο Κύριος είπε "να μην
κλέβετε"
"Να μην κλέβουμε; δεν ενδιαφερόμαστε"
Τότε Εκείνος πήγε στους γάλλους και είπε "έχω Εντολές"
Οι γάλλοι ζήτησαν ένα παράδειγμα και ο Κύριος είπε "να μην επιθυμείτε
τη γυναίκα του γείτονα"
"Να μην επιθυμούμε τη γυναίκα του γείτονα; δεν ενδιαφερόμαστε"
Τότε ο Κύριος πήγε στους εβραίους και είπε, "έχω Εντολές"
"Εντολές;" ρώτησαν, "και πόσο κάνουν;"
"Είναι δωρεάν"
"Θα πάρουμε δέκα"